Polonia Breda BCV Polonia

 

Het bestuur van BCV Polonia 2008
Het bestuur van BCV Polonia, maart 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoofdprijs in de loterij is een tweedaagse reis naar Parijs aangeboden door onze beste en Poolse reisbureu Molenaar Tours!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 †

 
HERDENKING
Zondag 11 april was er in de Laurentiuskerk te Breda een herdenking dienst voor de catastrofe die Polen heeft getroffen. Achterin de kerk en in de zaal naast de kerk was er gelegenheid om condoleance kaartjes te tekenen. Het was erg druk.
Vrijdag 16 april was er een herdenking in de Jacobus de Meerdere kerk in Den Haag. Daar waren aanwezig de Poolse Ambassadeur Stańczyk. Premier J P Balkenende, en meerdere hoogwaardigheids bekleders. Er waren ongeveer 600 mensen in de kerk. De mis werd gedaan in het Pools, Engels en Nederlands. Het was erg indrukwekkend.
Ria Marijnissen
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Zo was het toen.... archief

 

 


 

 

Op zondag, 9 december werd in Made POOLSE DAG gehouden met o.a. verkoop van Poolse producten en specialiteiten zoals BIGOS, PIEROGI, GEBAK en WORST, Pools kristal en mondgeblazen glas en veel meer. De opbrengst van deze dag is voor het POOLSE KINDERTEHUIS in BORZĘCICZKI De opbrengst van de Poolse dag is toch nog goed. We hebben nu € 3800 netto! zie foto's

 

 

 

Rok 2007 zamykneliśmy, jak zwykle, tradycyjnym spotkaniem z Mikołajem które odbyło się w niedzielne popołudnie 16 grudnia w sali Belcrum, Pastoor Pottersplein 12 w Bredzie. Zie foto's

 

 

 

27 października 2007 odbyła się kolejna impreza z okazji

63. rocznicy  wyzwolenia Bredy


tradycyjnie, z okazji  wyzwolenia Bredy przez polską dywizję pancerną generała Maczka, w sali "Vianden", Viandenlaan 3, Breda. W programie był dansing z polską muzyką Piotra Martyki i loteria z atrakcyjnymi nagrodami

 

 

juni 2007

BESTUURSMEDEDELING
De geplande BBQ op 17 juni a.s. gaat NIET door.
Dit vanwege te weining aanmeldingen

Bestuur BCV Polonia.

Familie barbeque t.g.v. kinderdag die wordt gehouden op zondag, 17 juni

Van 15.00 tot 19.00 uur in Viandenzaal Viandenlaan 3, Breda

Bijdrage: leden BCV Polonia € 10 p.p.

Kinderen leden Polonia tot 12 jaar € 5

niet leden € 15 p.p.

kinderen tot 12 jaar € 7,50

aanmelding geschied door bijgaande antwoordkaart in te vullen en vóór 10 juni retour te sturen aan secretariaat Biezenstraat 5 4823 ZJ Breda.

Of per e-mail: secretariaat@polonia-breda.nl

Tevens moet Uw bijdrage moet vóór 10 juni bijgeschreven zijn op banknummer 65.69.84.260 t.n.v. BCV Polonia o.v.v. BARBEQUE 2007


 


 

 

maart 2007

 

Ad Kuijl treed af als voorzitter

van BCV "Polonia"

 

 Hij was de voorzitter van de vereniging vanaf begin jaar 2003 tot/met 2006.

 

 In deze vier jaar had Ad veel werk en tijd gewijd aan ons vereniging.

 

BEDANKT AD! 

 

 

 

3 maart 2007

 

Vanmorgen bereikte ons het droevige bericht dat na een zeer kort ziekbed plotseling is overleden ons gewaardeerd lid, Ereburger van de stad Breda en Poolse oud-strijder:

 

Micha Salewicz

 

Als wij denken aan Micha herinneren we ons een bijzonder sympathiek, vriendelijk en actief mens, die voor iedereen klaar stond. Hij was nog steeds actief in kerk en samenleving en nam een “speciale” plaats in bij de jaarlijkse herdenking van oktober in Oosterhout.

 

Hij was realist die rekening hield met het feit dat een 80 plusser vroeg of later wordt geroepen zich te voegen bij zijn oude strijdmakkers die hem zijn voorgegaan. Een diep gelovig mens die was voorbereid op het hiernamaals. En ook de liederen reeds had gekozen voor zijn uitvaart, welke hem als Pool dierbaar waren. Enige tijd geleden had ik de eer met hem en z’n vrouw naar deze “prachtige” liederen te mogen luisteren.

Onze gedachten gaan deze dagen naar zijn vrouw Dina. Maar ook naar zijn kinderen en kleinkinderen. Micha was een bijzondere man en opa die voor ieder een welgemeend hartelijk woord had, maar ook persoonlijke interesse.

                                              We zullen hem missen.

 Breda, 3 maart 2007

Namens de Bredase Culturele Vereniging “Polonia”

 Ad Kuijl

 

 

december 2006

 

Nieuwe Poolse Pastoor Bartłomiej Małys heeft op 3 december 2006 voor de eerste maal de Poolse H. Mis gehouden.

 

november 2006

 

Pastoor Krzysztof Obiedzinski gaat (helaas) de regio Breda verlaten.
Eerder berichten wij u dat de sympathieke Pastoor in Meterik een nieuwe Parochie had opgericht.

Op 19 november heeft hij in Breda afscheid genomen om zijn werkzaamheden in de regio Amsterdam-bollenstreek voort te zetten.

Pastoor Krzysztof Obiedzinski heeft op de voor hem kenmerkende manier inhoud gegeven aan de zondagse viering van de Heilige Mis in Breda. Onder de bezoekers van de Heilige Mis in de Paters Kapucijnenkerk te Breda, waren de laatste jaren heel veel jonge mensen.

 

Wij bedanken Krzysztof voor de inzet van de afgelopen jaren in de regio Breda en wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe regio Amsterdam-bollenstreek. 

 

 

april 2006

 

April 2006, oud bestuur van de BCV Polonia.

 

December 2006

 

VOORWOORD

 

Beste mensen,

        De afgelopen jaren zijn heel veel Polen in de Nederlandse samenleving geïntegreerd o.a. ook in sportverenigingen. Wij gaan door met de Poolse tradities o.a. het Nieuwjaarsbal, met Poolse muziek, Poolse Paaslunch, met echte Poolse ingrediënten. Maar ook de feestavond t.g.v. de Bredase bevrijding valt onder onze vaste activiteiten. Daarnaast zijn andere actief en hebben de organisatie van de herdenkingen overgenomen. Wij sluiten het jaar dan af met de Kerstmiddag volgens Poolse traditie.

       Ook het komende jaar (2007) kunt u van ons weer heel veel verwachten. Wij hebben het komende jaar de activiteiten wat uitgebreid met in maart een avond i.v.m. internationale Vrouwendag en in juni een Familie BBQ t.g.v. kinderdag!

        In deze KURIER kunt u weer kennisnemen wanneer onze activiteit worden gehouden in 2007. ZIE ONS JAARPROGRAMMA.  Dit zal in de loop van het nieuwe jaar verder worden ingevuld en aangevuld.

       De laatste jaren, zeker na toetreding van Polen tot de Europese Unie, is het aantal, dat in Nederland werken en wonen enorm toegenomen. Dat is ook te merken aan de mensen die onze avonden bezoeken en weten te waarderen. Een positieve ontwikkeling.

 

Er wordt gezegd: “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”. Ik heb vorig jaar al gezegd dat 2006 mijn laatste jaar zou zijn als voorzitter van onze B.C.V. “Polonia”! Na een kleine 10 jaar activiteiten voor de Vereniging, waarvan de laatste jaren als voorzitter, draag ik graag het voorzitterschap over aan de jongere generatie om deze de kans te geven tot verdere uitbouw van de B.C.V. “Polonia”

 

Ik wens u, namens het bestuursteam van onze B.C.V. “Polonia” heel goede, fijne en gezellige kerstdagen. En voor het nieuwe jaar wensen wij u: “Dat elke nieuwe dag u vrede geven mag. Veel liefde voor elkaar en een ongelooflijk goed nieuwjaar!

 

TOT BESLUIT.
Het was een voorrecht om in uw midden te zijn en ik heb mijn activiteiten met heel veel plezier verricht. Ik wil u allemaal bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen van de afgelopen jaren.  

               

Met een hartelijk groet,
Ad Kuijl

 

 

Maart 2006

 

Op 24 maart 2006 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Vier bestuursleden zijn afgetreden, waaronder Stas Szamrowicz - trouw lid van de vereniging. Hij heeft na 15 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan de laatste 10 jaar als penningmeester, afscheid genomen als bestuurslid van de B.C.V. POLONIA. Op voordracht van bestuur en leden is hij tot erelid benoemd.


Er zijn, tijdens de ledenvergadering, 5 nieuwe bestuursleden gekozen in het bestuur. Zie bestuur.

 

 

april 2006

Uitnodiging                                
Op 1e Paasdag, 16 april 2006, organiseert de Bredase Culturele Verenging Polonia een Poolse Paaslunch in:

zaal Vianden aan de Viandenlaan 3 Breda

Iedereen is van harte welkom op deze Paaslunch
   Omstreeks 13.00 uur zal de Poolse priester K.Obiedziński volgens Poolse  traditie, het eten en de eieren zegenen, waarna de lunch aan zal vangen.
Er zullen typisch Poolse gerechten geserveerd worden.

De kosten voor de  Paaslunch zijn:

 Leden BCV Polonia €    8 p.p.

Niet leden BCV Polonia €  13 p.p.
Kinderen: t/m 3  jaar gratis

4  t/m 12 jaar 50%

 Wilt u deelnemen aan deze gezellige Paaslunch dan bent u verplicht zich  op te geven vóór 8 april bij:  Rian Olejek  076-5415041 / e-mail: secretariaat@polonia-breda.nl of   Ad Kuijl  0183-303032

 Betaling  bij binnenkomst aan de penningmeester
Ook vooraf betalen is mogelijk bij een van de bestuursleden

Om 11.30 uur zal er een H.Mis in het Pools opgedragen worden in de Pater Capucijnenkerk  Schorsmolenstraat Breda

Namens het bestuur
R.Olejek                                                             
           

                                                                                                       

 

juni 2005

 

Jubileumfeest

Het was zaterdag 18 juni 2005 een gezellige drukte in de bekende zaal Vianden. Het begon zaterdagmiddag al vroeg toen, rond half drie, de eerste taxi met ouderen aankwam. Beter te vroeg dan te laat. Het was nog wel even haasten want in tropische temperaturen loop je niet zo snel.
Heel veel ouderen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om te komen. Na de bekende koffie of thee met cake en bon-bons was het tijd voor iets fris of een biertje. In de loop van de middag werd stil gestaan bij de oprichting in een gezellige en ontspannen sfeer met een aantal medeoprichters. Deze kregen namens de Vereniging “Polonia” een fruitig cadeau aangeboden. En er werd uiteraard getoast op het 15 jarig jubileum!
Rond vier uur arriveerde het koor “Antwerpia” met een twintigtal leden. Ze wisten de mensen een half uurtje aandachtig te boeien met de bekende Poolse folkloristische liederen. Dat viel enorm in de smaak. Om half zes was het tijd voor de maaltijd.

Voor de avond was er, zoals bekend, een barbecue /dansant gepland. Er waren ca. 130 personen aangemeld. En dan moet je heel veel schuiven en sjouwen. Maar dankzij de hulp van de vrijwilligers was alles snel geregeld.
Chór “Antwerpia” begon de avond met wat bekende Poolse liederen, daardoor zat de stemming er al snel in. Na het aansteken van de barbeque werd er druk gebraden. Piotr Martyka zorgde gedurende de avond voor een leuk stukje muziek. De dansers zijn zeker aan hun trekken gekomen.
Het was lang geleden dat er iemand als afgevaardigde van de Poolse Ambassade aanwezig was op een bijeenkomst van de B.C.V. “Polonia”. Daarom werd de komst van de heer Ryszard Raczyński door iedereen zeer en hooggewaardeerd.
We kunnen, mede gelet op de spontane en leuke reacties, terugzien op een geslaagd jubileumfeest.

 

Internationale Katholieke Film- en Multimediafestival 2005 in Niepokalanów had in de categorie Polonia's internet sites

de tweede prijs toegekend aan onze eigen www.polonia-breda.nl !!!

1e prijs – Dziennik Zwiazkowy, Chicago, USA www.polishdailynews.com
2e prijs – Polonia in Holland www.polonia-breda.nl
3e prijs – Dom Polski in Tomsk, Rusland http://dom-polski.tpu.ru/

oktober 2005

 

De Poolse Vereniging “Polonia” en Poolse Dans- en Zanggroep “Mazur” hebben allebei hetzelfde doel voor ogen, n.l.
de Poolse cultuur en de tradities behouden!

“Mazur” doet dit al meer dan 40 jaar, de laatste tijd wordt het echter steeds moeilijker om b.v. de aanvragen voor een optreden  aan te nemen, we hebben n.l. niet genoeg mensen. 

We zouden graag alle “oud-leden” en andere belangstellende, die bij een optreden altijd zeggen “Als ik het zo zie, begint het toch weer te kriebelen hoor!” willen uitnodigen op een van de komende repetitieavonden.
Laat het nu niet aan een ander over, maar wie zich aangesproken voelt, komt gezellig op vrijdagavond naar “Mazur” dan kan het nog een gezellige reünie worden!

Wat we ook horen:  “Ik krijg er wel zin in, maar dan zou ik wat aan mijn conditie moeten doen”. Dat laatste kan natuurlijk, want het is leuk om op een gezellige manier toch wat pondjes kwijt te raken. Ik kan uit ervaring zeggen: “Als ik niet bij “Mazur” was gaan dansen,dan was ik niet zo fit gebleven!” De pondjes hoeven er bij mij ook niet af, die komen er dankzij de wekelijkse training n.l. niet aan.

Aan het enthousiasme van de huidige bezetting kan het niet liggen, we zijn steeds druk met het repeteren voor nieuwe dansen (en het bijhouden van de oude dansen) er worden nieuwe kostuums gemaakt en kleding wordt ,waar nodig, hersteld.
Wij zien het wel zitten,  maar helaas is de houdbaarheidsdatum voor sommige van ons al enige tijd overschreden en zijn we dringend aan vernieuwing toe. Ons doel is nu het 45 jarige jubileum te halen, daarna gaat het er echt somber uitzien!

 

Dan is het de vraag of “Mazur” kan blijven bestaan, vandaar deze “NOODOPROEP”.


Dus iedereen die  de Poolse cultuur een warm hart toe draagt zou ik willen verzoeken, denk er eens over na (maar niet te lang a.u.b.), en geef jezelf een zetje. Of stimuleer familie, vrienden of kennissen. Kijk ook op onze website voor reacties van onze leden!

Tot gauw!
Leny
Poolse Dans- en Zanggroep “MAZUR”
Repetitie:
Elke vrijdagavond van 20:00 – 22:00 uur, Gemeenschapshuis “Geeren Zuid”, Cornelis Joosstraat  82, Breda.

Inlichtingen:
Mazur, Postbus 6516, 4802 HM  Breda
Telef.nr.: 076 – 587 37 90
E-mail: info@mazurbreda.nl
Website: www.mazurbreda.nl

 

Verslag algemeene ledenvergadering 18 februari 2005

 

Aanwezig: 21 personen (inclusief het bestuur)
Afwezig:   K. van Gestel- bestuurslid (met kennisgeving)
Er waren 4 telefonische afmeldingen
 
De voorzitter Ad Kuijl opent de vergadering om 20.10 uur met het verzoek om 1 minuut stilte voor de overleden leden.

Ingekomen stukken

- Brief T.Skibinska, T.van Dongen m.b.t. de opzegging als bestuurslid
- Brief G.Karsten-Szczepanska, A.Sebregts-Adamowicz, D.Kurowska m.b.t. aanmelding als bestuurslid
Mededelingen
Bestuur stopt met de actieve deelneming aan de Poolse H.Missen
Is van mening dat de priester een kerkgroep moet samenstellen uit de mensen die actief deelnemen aan de missen

Goedkeuring  verslag ledenvergadering 19 maart 2004
Opmerking van de aanwezigen: graag vermelding Ad Kuijl i.p.v. alleen Ad
Verder geen op- of aanmerkingen

Jaarverslag secretaris 2004
Geen op-of aanmerkingen door de aanwezigen.
De vereniging bestaat op dit moment uit 172 leden, dit is inclusief leden die nog een contributieachterstand hebben.

Jaarverslag penningmeester 2004
Opmerking door aanwezigen: 
Subsidie gemeente Breda moet zijn: Subsidie Stichting Herdenkingen 
- Wordt de betaling van de missen rechtstreeks aan Paters Kapucijnen gedaan?
Opmerking Ad Kuijl: Polonia heeft geen persoonlijke inbreng meer, maar de 1e mis 
van de maand wordt betaald door BCV Polonia en de 2e mis uit de collecte 

- Waren de ontvangsten voor het nieuwjaarsbal 2005 maar  € 121,59 ?
Dit waren betalingen voor deelname aan het bal die al betaald waren in 2004

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
De kascontrole was gedaan door W.Harezlak en E.Szczerbinski en akkoord bevonden.
Opmerking; alles zag er heel goed verzorgd uit 
W. Harezlak (niet aanwezig) treedt af en Ad Kuijl bedankt hen.
Nieuwe kascommissie bestaat uit: J. Verhulst en E. Szczerbinski

Ad Kuijl bedankt alle medebestuursleden en Andre voor al het werk dat ze voor BCV Polonia doen.

Bestuursverkiezing
Van het dagelijkse bestuur was de secretaris aftredend en herkiesbaar en weer herkozen.

Teresa van Dongen en Teresa Skibinska treden af en zijn niet herkiesbaar
Het bestuur bedankt hen met bloemen voor hun inzet

En verwelkomen de nieuwe bestuursleden:
D. Kurowska, G. Karsten-Szczepanska, E. Sebregts-Adamowicz
Dhr.Salewicz wenst de jonge bestuursleden veel succes.
Ed Cuber: Uit hoeveel bestuursleden bestaat de vereniging?
Momenteel 8. We zoeken nog 1 mannelijk bestuurslid

Activiteiten 2005
12 maart       dansavond t.g.v.internationale vrouwendag
27 maart       Poolse paaslunch
maart/april    contactmiddag voor de ouderen
18 juni          viering 15 jarig jubileum BCV Polonia
29 oktober     bevrijdingsfeestavond
18 december  kerstmiddag

Mededeling: evt. suggesties omtrent een activiteit zijn altijd welkom

Rondvraag
T. van Dongen:
D.Kurowska is nu bestuurslid, maar ze spreekt niet zo goed Nederlands en heeft geen rijbewijs/auto. Wordt rekening mee gehouden door bestuur
Dhr. Salewicz:
Blij dat er jonge(Poolse)mensen in het bestuur zitten,want de Poolse traditie moet blijven bestaan. Tevens bedankt hij het gehele bestuur en zegt dat we op deze voet door moeten gaan.
Dhr. Szczerbinski:
Namens alle oud-strijders en echtgenotes bedankt hij iedereen die zich ingezet hebben voor de festiviteiten voor de herdenking van de 60 jarige bevrijding. Het was geweldig.
S.Szamrowicz:
Gaat nog even in op de geruchten betreffende een petitie tegen de voorzitter Ad Kuijl, waar K.Kobryn mee rondgaat. Dit past niet in het beleid van onze vereniging. Reeds eerder is door het bestuur erop aangedrongen voor een gesprek met K.Kobryn, maar hierop is nooit een reactie gekomen. Bestuur vraagt alsnog na de ledenvergadering met haar een gesprek. Aldus is gebeurd  en door haar is bevestigd dat de petitie voorbij is.


Sluiting  21.45 uur

 

R.Olejek
Secretaris


 

 

Agenda 2005 - program na rok 2005

15 stycznia, godz. 20.00:   B A L   N O W O R O C Z N Y 
sala Vianden przy Viandenlaan, Breda (Ginneken).

15 stycznia organizujemy tradycyjny Bal Noworoczny z udziałem grupy “Hit” i polskim bufetem. W cenie wstępu jest bufet bez napojów.
Wstęp dla członków  € 8,-
Dla pozostałych  € 15,-
REZERWACJA POŻĄDANA!

 18 luty, godz. 20.00:   W A L N E   Z G R O M A D Z E N I E
Coroczne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia “Polonia” odbędzie się w sali Belcrumzaal przy Pastoor Pottersplein 12 w Bredzie.

 12 marca, godz. 20.00: WIECZÓR TANECZNY

z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
Sala Belcrumzaal, Pastoor Pottersplein 12 
Muzyczna oprawa: Piotr Martyka

 27 marca, godz. 13.00: Ś N I A D A N I E   W I E L K A N O C N E
Sala Vianden przy Viandenlaan 3, Breda 
Tradycyjnie w niedzielę Wielkanocną po mszy.

18 czerwca (sobota):  I M P R E Z A  z okazji 15. lecia istnienia Stowarzyszenia Kulturalnego “Polonia” w Bredzie.
Sala Vianden przy Viandenlaan 3, Breda (Ginneken) 
Konkretny program tej imprezy nie jest jeszcze ustalony, czekamy na sugestie!

29 październik (sobota), godz. 20.00:  I M P R E Z A 

z okazji wyzwolenia Bredy

18 grudnia (niedziela): W I E C Z O R E K bożonarodzeniowy z Mikołajem i innymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

Sala Vianden, Viandenlaan 3, Breda 

 Program na rok 2005 może być jeszcze w ciągu roku rozwijany i uzupełniany.

Zastrzegamy sobie  możliwość zmian.

 

 

 oktober 2004

 Lintjes voor tweede generatie Polen

 Bron: BN/DeStem, 27 oktober 2004
BREDA – “De Poolse bevrijders hebben allemaal al een borst vol medailles, nu komt de volgende generatie Poolse Bredanaars eens aan de beurt.”

Het viel een van de aanwezigen wat speels uit de mond, gistermiddag in de trip van Zoudtlandtkazerne. Maar tegelijkertijd was de spijker op de kop.
Drie Bredase zonen van Poolse oud-strijders plus de (Poolse) echtgenote van een van hen ontvingen er uit handen van de Poolse ambassadeur Jan Michalowski een onderscheiding wegens hun verdiensten voor de Poolse gemeenschaap in Breda. Maar dat gebeurde wel onder het toeziend oog van veel zwaar gedecoreerde veteranen, ofschoon ook de derde generatie niet helemaal ontbrak.
Michalowski was met zijn nieuwe consul, Janusz Dawidowicz, naar de Markstad afgereisd om in totaal tien Poolse Nederlanders te decoreren.
De vier Bredanaars kregen allen het Ridderkruis in de Orde van de Republiek Polen (Krzyz Kawalerski Orderu Zaslugi RP). Ed Cuber (Ulvenhout) als secretaris van de stichting Herdenkingen Ginneken ’44; Frans Ruczynski als voorzitter van het Generaal Maczek museum; Ad Stopa als oprichter en (oud)-voorzitter van de Bredase culturele vereniging Polonia, de vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie Nederland en het Pools Olympisch Comité Nederland; en diens echtgenote Krystyna Stopa-Konowrocka. Mevrouw Stopa heeft zich de afgelopen vijftien jaar ingezet voor veel Poolse organisaties in Breda, waaronder het ‘Poolse schooltje’.

 Breda, Poolse Ereveld, 31 oktober 2004

 

 

December 2004 

 

BCV Polonia nodigingt U uit voor het

 n i e u w j a a r s b a l

met Pools buffet,
op zaterdag, 15 januari 2005,
m.m.v.  Gruppa “Hit” uit Dusseldorf
zaal “Vianden “Viandenlaan 3 Breda (Ginneken)

Vrij parkeren op Schoolakkerplein

RESERVERING VERPLICHT !!!!

Aanvang: 20.00 uur
Toegangsprijs (incl.eten/excl.drank)
Leden BCV Polonia €  8 p.p.
Niet leden            € 15 p.p.