Polonia Breda BCV Polonia
Logo stowarzyszeniaistnieje w Bredzie od marca 1990 roku. Kilku Polaków z drugiej generacji kombatantów-wyzwolicieli Bredy wyraziło tym chęć utrzymywania w Bredzie tradycji i kultury swoich ojców.

Stowarzyszenie pragnie:

Nasze stowarzyszenie stara się współpracować z innymi polskimi organizacjami.

Członkowie stowarzyszenia otrzymują 4 razy w roku, przez nas wydawaną, książeczkę informacyjna "Polonia Kurier" z wszystkimi niezbędnymi informacjami o naszej działalności i programie na przyszłość.

Członkowie stowarzyszenia mają duże zniżki na zabawy polonijne!

Każdy sympatyk Polski, niezależnie od tego czy jest Polakiem czy Holendrem może zostać członkiem naszego stowarzyszenia.

Z a p r a s z a m y !